Hipoterapia

Ako kvalifikovaní hipoterapeuti od roku 2014 ponúkame hipoterapie prostredníctvom koní pre deti a dospelých so zdravotným alebo mentálnym handicapom. V tejto oblasti sa začíname venovať aj športovému parajazdeniu detičiek s handicapom, kde sme sa tento rok úspešne zúčastnili aj majstrovstiev Slovenska.