Tábory

Tábory organizujeme počas celého roka: jarné, letné, jesenné a zimné. Sú určené pre všetky deti a mládež, ktoré majú radi prírodu a koníky. Deti majú nabitý program počas celého času, doobedia sú trávenie v konsk om sedle a pri koníkoch, poobedia im animátory spestrujú program rôznymi zaujímavými aktivitami.